Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2018

beginagain
1263 1fc5 500

March 22 2018

beginagain
beginagain
1637 13bf 500
Reposted fromteijakool teijakool viasilkdreams silkdreams
beginagain
7252 f2dd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilkdreams silkdreams
beginagain
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viasilkdreams silkdreams

March 06 2018

beginagain
beginagain
Jestem dorosła, a brak mi elementarnego poczucia bezpieczeństwa. W strachu wszyscy jesteśmy jak dzieci.
— Anna Janko – Dziewczyna z zapałkami
Reposted fromnyaako nyaako viazapachsiana zapachsiana
beginagain
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viazapachsiana zapachsiana
beginagain
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viazapachsiana zapachsiana
beginagain
2008 0680 500
Reposted fromoll oll viazapachsiana zapachsiana
beginagain
1524 4d97
Reposted fromSanthe Santhe viazapachsiana zapachsiana
beginagain
Reposted fromFlau Flau viazapachsiana zapachsiana
beginagain
6833 62ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazapachsiana zapachsiana
beginagain
0991 f232 500
Reposted fromomphh omphh viasilkdreams silkdreams
beginagain
0980 d151 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
beginagain
6967 46e2 500
Reposted fromlautenist lautenist viazapachsiana zapachsiana
beginagain
Przyjdzie taki czas, że przestaniesz pokonywać oceany dla ludzi, którzy dla Ciebie nie przeskoczą nawet kałuży.
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
beginagain
Zagłuszanie bólu na jakiś czas sprawia, że powraca ze zdwojoną siłą.
— Joanne Kathleen Rowling – Harry Potter i Czara Ognia
beginagain
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
5347 767c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl