Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

beginagain
3347 5650
beginagain
4751 1227
beginagain
7714 4870 500
Reposted fromsoftboi softboi viasilkdreams silkdreams
beginagain
8695 f45a
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere
beginagain
4570 db6d 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere
beginagain
5302 d1df
beginagain
8317 4391 500
Reposted frommiststueck miststueck viasilkdreams silkdreams

August 03 2018

beginagain
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaxannabelle xannabelle
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaxannabelle xannabelle
beginagain
8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viasilkdreams silkdreams
beginagain
Reposted fromoll oll viasilkdreams silkdreams
beginagain
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viasilkdreams silkdreams
beginagain
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka viasilkdreams silkdreams
beginagain
4725 2c26
And isn't it ironic... don't you think?
Reposted fromblair blair viasilkdreams silkdreams
beginagain
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
beginagain
Na wzruszenie kobiet mężczyzna nie powinien odpowiadać wzruszeniem ramion.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasilkdreams silkdreams
beginagain
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viasilkdreams silkdreams
beginagain
3771 b8a1 500

April 27 2018

beginagain
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl