Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2018

beginagain
Zdrada jest zawsze tragedią dla człowieka. Kaleczy, zostawia ślad, rozwala związki, (...). 
— Janusz L. Wiśniewski w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
beginagain
6870 a9d5 500
Todays mood 
Reposted byLejdiWiolettaBajdzo

March 01 2018

beginagain
3318 97c0 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaromantyczka romantyczka
beginagain
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
beginagain
Reposted fromFlau Flau viawasteland wasteland
beginagain
Reposted frommr-absentia mr-absentia viawasteland wasteland
beginagain
Reposted frommr-absentia mr-absentia viawasteland wasteland
beginagain
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
— A. padłam haha
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viasilkdreams silkdreams
beginagain
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viasilkdreams silkdreams

February 08 2018

beginagain
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viazapachsiana zapachsiana
beginagain
beginagain
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viazapachsiana zapachsiana
beginagain
beginagain
beginagain
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viasilkdreams silkdreams

February 03 2018

beginagain
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
1147 6728
Reposted fromdivi divi viasilkdreams silkdreams
beginagain
Reposted frombluuu bluuu viawasteland wasteland
beginagain
- lubię Cię taką.. - jaką ? - uśmiechniętą.
— R.
Reposted fromdashuri dashuri viaxannabelle xannabelle
beginagain
2103 5714 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl