Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

beginagain
beginagain
2477 8e70
Reposted fromheroinee heroinee viaBloodEve BloodEve
beginagain
8901 a762
Reposted frompesy pesy viaBloodEve BloodEve
beginagain
9409 ba95
Reposted fromfeels feels viaoutoflove outoflove

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

beginagain
3539 0f2b
Reposted frombeatkazz beatkazz viaoutoflove outoflove
beginagain
beginagain
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaoutoflove outoflove
beginagain
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
beginagain
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
beginagain
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
beginagain
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
beginagain
0347 ff79
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
beginagain
beginagain

July 19 2017

beginagain
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaoutoflove outoflove
beginagain
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
beginagain
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovemyself lovemyself
beginagain
Reposted fromgruetze gruetze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl