Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

beginagain
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaxannabelle xannabelle
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaxannabelle xannabelle
beginagain
8766 11bb 500
Reposted fromtfu tfu viawakemeupx wakemeupx
beginagain
Reposted fromoll oll viawakemeupx wakemeupx
beginagain
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viawakemeupx wakemeupx
beginagain
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka viawakemeupx wakemeupx
beginagain
4725 2c26
And isn't it ironic... don't you think?
Reposted fromblair blair viawakemeupx wakemeupx
beginagain
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
beginagain
Na wzruszenie kobiet mężczyzna nie powinien odpowiadać wzruszeniem ramion.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawakemeupx wakemeupx
beginagain
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viawakemeupx wakemeupx
beginagain
3771 b8a1 500

April 27 2018

beginagain
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viawakemeupx wakemeupx
beginagain
1263 1fc5 500

March 22 2018

beginagain
beginagain
1637 13bf 500
Reposted fromteijakool teijakool viawakemeupx wakemeupx
beginagain
7252 f2dd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawakemeupx wakemeupx
beginagain
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viawakemeupx wakemeupx

March 06 2018

beginagain
beginagain
Jestem dorosła, a brak mi elementarnego poczucia bezpieczeństwa. W strachu wszyscy jesteśmy jak dzieci.
— Anna Janko – Dziewczyna z zapałkami
Reposted fromnyaako nyaako viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl