Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

beginagain
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
beginagain
Reposted fromstrawberrylove strawberrylove viaRozaa Rozaa
beginagain
4329 b475 420
Reposted fromAnnettePorta AnnettePorta viazapachsiana zapachsiana
beginagain
„Ja nie jestem wieloma kobietami. Jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn. Chcę jednego. Chciałabym.”
beginagain
4051 bfb5 420
Reposted fromdzulajj dzulajj viazapachsiana zapachsiana
beginagain
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
beginagain
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamslexi mslexi
beginagain
6987 1354 420
beginagain
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: "Dobrze, że ona jest".
— (nie tylko) 212
beginagain
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.
Reposted fromautonomia autonomia viazapachsiana zapachsiana
beginagain
2835 e283 420
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamslexi mslexi
beginagain
3635 c31b 420
Reposted frombrianmay brianmay viamslexi mslexi
beginagain
Reposted fromFlau Flau viazapachsiana zapachsiana

May 05 2017

beginagain
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viatouchthesky touchthesky
beginagain
4599 d290 420
Reposted frommentha mentha viaBloodEve BloodEve
beginagain
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
Reposted fromwhateveer whateveer viaRozaa Rozaa
beginagain
6931 ec8c 420
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaRozaa Rozaa
beginagain
3822 1348 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakinufa kinufa

May 02 2017

beginagain
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
Reposted fromwhaaaat whaaaat viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl