Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

6339 2f76
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakonwalia konwalia
beginagain
0594 370b
8158 99db
Reposted fromclitoris clitoris viazapachsiana zapachsiana
beginagain
beginagain
1611 a6ef
Reposted fromproof proof vialadydreamer ladydreamer
beginagain
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
beginagain
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej vialadydreamer ladydreamer
beginagain
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk vialadydreamer ladydreamer
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaRozaa Rozaa
beginagain
Reposted fromkjn kjn vialadydreamer ladydreamer

February 18 2017

beginagain
1253 4b99 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialadydreamer ladydreamer
beginagain

February 15 2017

beginagain
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaRozaa Rozaa
beginagain
6649 0cdd
Reposted fromdippi dippi viaRozaa Rozaa
beginagain
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRozaa Rozaa
beginagain
5573 de8f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaRozaa Rozaa
beginagain
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaRozaa Rozaa
beginagain
0752 fa9d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaRozaa Rozaa
beginagain
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz

July 09 2015

beginagain
1613 e6c0
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl