Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

beginagain
1639 76ed 420
Reposted fromoutoflove outoflove

August 17 2017

beginagain
Reposted fromsowaaa sowaaa viaoutoflove outoflove

August 15 2017

beginagain
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
beginagain
3675 f135 420
zupa kolejny raz daje mi w twarz.
Reposted fromhysterie hysterie viaoutoflove outoflove
beginagain
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
beginagain
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaoutoflove outoflove
beginagain
- co mu tam piszesz za romansidła? - zmarnowałeś mi życie chuju i takie tam
— cyniczny romantyzm
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
beginagain
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viaoutoflove outoflove

August 11 2017

beginagain
5564 ea47 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
beginagain
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015

August 09 2017

beginagain
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaoutoflove outoflove
Przytulając Cię, czułam, że trzymam w ramionach cały mój świat, a nawet więcej.
— Wiktoria Góralczyk (via zanikanie)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoutoflove outoflove

August 07 2017

beginagain

August 04 2017

beginagain
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
beginagain
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaoutoflove outoflove
beginagain
1747 34f1 420
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
beginagain
4940 1b8e 420
Reposted fromjanka89 janka89 viaoutoflove outoflove

August 01 2017

beginagain
Reposted fromseleneskin seleneskin viaoutoflove outoflove
beginagain
9705 a506 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
beginagain
Tak bardzo chcesz czuć się potrzebna i tak bardzo wiesz, że nie jesteś.
— za bardzo...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl