Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

beginagain
2854 4ed6 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viaIseeU IseeU
beginagain
3928 2e23 420
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viamslexi mslexi
beginagain
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamslexi mslexi
beginagain
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaxannabelle xannabelle
beginagain
Ludzie mogą się uśmiechać, poklepywać cię po plecach, udawać przyjaciół, ale to jeszcze nie znaczy, że nimi są.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
2816 0d8a 420
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle

March 18 2017

beginagain
4910 064b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
beginagain
6357 36be 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
beginagain
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaRozaa Rozaa
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaRozaa Rozaa
beginagain
7989 8d00 420
Reposted fromcoolenough coolenough viaplusgoniminus plusgoniminus
beginagain
6235 fbc0 420
Reposted fromveryme veryme viaplusgoniminus plusgoniminus
beginagain
5775 0dde 420
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viakonwalia konwalia
beginagain
5475 97b3
beginagain
8209 2111 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaRozaa Rozaa
beginagain
1655 5763 420
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viamslexi mslexi
6383 b29a 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl