Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

beginagain
6235 fbc0 420
Reposted fromveryme veryme viakinufa kinufa
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viate-quiero te-quiero

April 19 2017

beginagain
beginagain
6603 70aa 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
beginagain
1063 403d 420
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viamslexi mslexi

April 17 2017

beginagain
beginagain
5912 126f 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viamslexi mslexi
beginagain
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viaRozaa Rozaa
beginagain
I przychodzi taki dzień, że przestaje Ci zależeć. Nie tylko na nim, ale na wszystkim. Wszystko przestaje być ważne i traci sens.Nie rozumiesz po co się budzisz, po co zasypiasz. Przecież i tak nie masz dla kogo.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaRozaa Rozaa

April 14 2017

beginagain
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted from61sekund 61sekund vialadydreamer ladydreamer
beginagain
2511 aeb3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
beginagain
3394 03ff 420
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viamslexi mslexi
beginagain
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
beginagain
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
beginagain

April 11 2017

4517 4e11

April 10 2017

beginagain
Nie potrzebował pistoletu by mnie zabić, wystarczyło, że odpowiednio dobrał słowa.
— Takie z wczoraj.
beginagain
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaxannabelle xannabelle
beginagain
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaxannabelle xannabelle

April 09 2017

beginagain
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl