Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

beginagain
2382 39d4
Reposted fromfloe floe viazapachsiana zapachsiana
beginagain
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

November 23 2017

beginagain
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viawasteland wasteland
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viawasteland wasteland
beginagain
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski

November 14 2017

beginagain
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany.
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
beginagain
beginagain
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
Reposted fromcorazon corazon viate-quiero te-quiero
beginagain
Nigdy nikogo jak jego.
beginagain

November 07 2017

beginagain
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove

October 25 2017

beginagain
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutoflove outoflove

October 19 2017

beginagain
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viaoutoflove outoflove
When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaoutoflove outoflove

October 12 2017

beginagain
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutoflove outoflove
beginagain
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)

October 08 2017

beginagain
5190 c659 500
Reposted fromzciach zciach viashadowland shadowland
beginagain
1583 ffa8 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl