Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2018

beginagain
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viazapachsiana zapachsiana
beginagain
beginagain
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viazapachsiana zapachsiana
beginagain
beginagain
beginagain
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viaoutoflove outoflove

February 03 2018

beginagain
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
1147 6728
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
beginagain
Reposted frombluuu bluuu viawasteland wasteland
beginagain
- lubię Cię taką.. - jaką ? - uśmiechniętą.
— R.
Reposted fromdashuri dashuri viaxannabelle xannabelle
beginagain
2103 5714 500
beginagain

Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą. 

— Magdalena Kordel - "48 tygodni"

February 01 2018

beginagain
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viaxannabelle xannabelle
beginagain
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle

December 03 2017

beginagain
2382 39d4
Reposted fromfloe floe viazapachsiana zapachsiana
beginagain
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

November 23 2017

beginagain
6577 c8b5
Reposted fromkrzysk krzysk viawasteland wasteland
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viawasteland wasteland
beginagain
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl